เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เทศมณฑลกู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ได้จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเฉินจิ้งกู เพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่เทพธิดาแห่งท้องทะเล โดยดึงดูดผู้ร่วมงานจากไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และจีน รวม 300 ราย

เทศกาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Straits Forum ครั้งที่ 9 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนและความร่วมมือด้านการค้า กิจกรรมภายในงานรวมถึงการแสดงขับร้องและร่ายรำจากศิลปินจีนและไต้หวัน ซึ่งสามารถเรียกเสียงปรบมือได้อย่างต่อเนื่อง

เฉินจิ้งกู คือเทพธิดาแห่งท้องทะเล (มาจู่) ประจำมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีตำนานเล่าว่า เฉินจิ้งกู เป็นผู้ที่มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ ครั้งหนึ่งในช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในฝูเจี้ยน นางได้ประกอบพิธีกรรมเพื่อช่วยชีวิตผู้คน แม้ในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ส่งผลให้นางสิ้นใจเพราะหมดแรง หลังจากนั้นนางจึงได้รับการเคารพบูชาให้เป็นเจ้าแม่ผดุงครรภ์ ผู้พิทักษ์เด็กและสตรีมีครรภ์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

นิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับเจ้าแม่เฉินจิ้งกู ที่สืบทอดมานานนับพันปีและมีต้นกำเนิดมาจากวัดวังหลินซุ่ย ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และขยายอิทธิพลไปยังชุมชนชาวจีนทั่วโลก

จากสถิติพบว่า มีวัดวังหลินซุ่ยประมาณ 4,000 สาขาทั่วโลก และมีผู้นับถือความเชื่อนี้มากถึง 100 ล้านคน โดย 15 ล้านคนในจำนวนนี้อยู่ในไต้หวัน ในปี 2551 นิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของจีน

เทศมณฑลกู่เถียนได้พัฒนาพื้นที่ชมวิวหลักของวังหลินซุ่ยให้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ผ่านการลงทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ลานสวดมนต์ ตลอดจนถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางเทศมณฑลยังได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้วัดวังหลินซุ่ยกลายเป็นจุดสื่อสารข้ามช่องแคบ และเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศาสนาเฉินจิ้งกู อีกด้วย

ที่มา: The Ninth Straits Forum - Chen Jinggu Cultural Festival

ลิงค์ภาพประกอบ:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291396

AsiaNet 68976

Comment

Comment:

Tweet